Blogger Backgrounds

jam

FOLLOWERS

Pages

Sunday, 15 April 2012

MONTAJ

Definisi Montaj.

 •          Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar.
 •          Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema
 •         Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain.
 •            Dalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi
 •            imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan
 •            hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto, majalah, cetakan yang disusun supaya bercantum, bertindih, diubahsuai untuk menghasilkan satu imej
 •             komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj
 •         Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. 
 •         Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.
 •         Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni. 
Alat dan media.
 •           Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni.
 •         Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni, pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu.
 • Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj:
  Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga, alam semulajadi, haiwan, alam benda
  Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura, lanskap, tumbuh-tumbuhan, situasi
  Gunting, pisau pemotong kertas, berbagai jenis gam
  Contoh karya. 
  Teknik dalam menggambar :Montaj
  Tajuk : perempuan
  Alat dan bahan :gunting, gam,gambar minyak wangi dari majalah,surat khabar,kertas lukisan
  Teknik dalam menggambar : Montaj
  Tajuk : bercerita tentang kucing
  Alat dan bahan :gunting, gam,gambar minyak wangi dari majalah,surat khabar,kertas lukisan,kertas warna.

  Teknik dalam menggambar : Montaj
  Tajuk                   : minyak wangi
  Alat dan bahan : gunting, gam,gambar minyak wangi dari 
                                majalah,surat khabar,kertas lukisan


   


   

No comments:

Post a Comment